Virtuali paroda „Tremties išgyvenimai“, skirta paminėti Gedulo ir vilties dieną

chansneakers chansneakers.store

Darbas miške. Su pjūklu Čėsna Jonas.
Lazo r., Chabarovsko kraštas.

Miško darbai. I iš kairės Ona Čėsnaitė-Venckienė, I iš dešinė Teresė Čėsnaitė-Paulienė.
Chabarovsko kraštas.

Miško darbai.
Chabarovsko kraštas.

Tremtinių barakai 1950 m.
Bičevaja k., Lazo r., Chabarovsko kraštas.

Bulviakasis.
Irkutsko sritis.

Geležinkelio tiesimas taigoje.
Chazanas, Irkutsko sritis.

Laisva popietė, druskos kasyklos, 1949 m.
Irkutsko sritis.

Lentpjūvės darbininkų brigada.
Zimos r., Irkutsko sritis.

Šilališkiai tremtiniai ruošia medieną.
Chazanas, Irkutsko sritis.

Elnių kinkinys prie barakų.
Komijos sritis.

Politiniai kaliniai, Vorkutos lageryje.
Komisjos sritis.

1954 m.
Vorkuta, Komijos sritis.

„ Prisiminimai Sibiro vargelio..."
Krasnojarsko kraštas.

1952 m.
Šerdino k., Nazarovo r., Krasnojarsko kraštas.

Moterų brigada, 1955 m.
Igarka, Krasnojarsko kraštas.

Julija Balserytė
Užurskyj r., Krasnojarsko kraštas.

Norilsko barakai.
Krasnojarsko kraštas.

Pavasarinė ganiava.
Bolšoj Kosulio kaimas, Krasnojarsko kraštas.

Boleslovas Mikšys su sūnumi prie barako.
Velva, Permės sritis.

Gainų lagrio politinės kalinės.
Permės sritis.

Johana Stirbinskienė su savo vaikais tremtyje.
Novaja Lialia, Sverdlovsko sritis.

Darbininkai miške.
Mažukovkos k., Tomsko r., Tomsko sritis.

Genutė Gedžiūnaitė su tėvais Juozu ir Veronika Gedžiūnais.
Tomsko sritis.

Teguldeto miškų ūkio darbininkai.
Tomsko sritis.